Flex-uren

 

DWGM, De Willem Gaat op Maat!

Iedere leerling is verschillend, dus kan ons onderwijs niet voor alle leerlingen gelijk zijn.

Flex-uren

In de lestabel komen Flex-uren waarin je kunt kiezen aan welk vak je extra tijd besteedt op school. Deze Flex-uren zijn aan het begin en einde van je dag gepland. Je kan huiswerk maken op school, (extra) vakhulp ontvangen, extra oefenen voor een toets of deze nabespreken, of een verdiepende module doen. Je kan ook kiezen voor sportieve of culturele activiteiten van De Willem Junior Academie, je aanmelden aan de Sportklas of kiezen voor het vak wetenschapsoriëntatie.  Zo kies je niet alleen de vakken die je wilt volgen maar ook wanneer. Je stelt, in overleg met je coach, je eigen rooster samen en bepaalt of je bijvoorbeeld wat later begint of juist wat vroeger klaar bent. Een rooster op maat dus.
Kijk hier voor het Flex-rooster.

014
Docent als coach

Iedere leerling krijgt een eigen coach. Deze coacht voert minimaal eens in de drie weken een coachgesprek met jou. Dit kan ook vaker zijn als dit nodig is. Je moet immers goed begeleidt worden bij het maken van keuzes, zeker in het begin. Ook bespreekt de mentor met jou hoe het met je gaat, hoe je resultaten zijn en hoe je dingen gaat plannen. De coachingsgesprekken worden ook in de Flex-uren gepland.

Ouderbetrokkenheid

Onderzoek heeft uitgewezen dat de betrokkenheid van ouders/verzorgers de leerprestaties van leerlingen ten goede komt. Daarom heb jij, samen met je coach, regelmatig een gesprek met je ouders/verzorgers. Jij presenteert hoe het met je gaat; wat gaat goed, wat kan beter en vertelt je plannen voor de periode daarop.