De Willem gaat voor jou!

Wat wij vinden

IMG_7104 (3)

Dit doen we door uit te gaan van jouw talenten en we stimuleren je om het voor jou hoogst haalbare diploma te gaan halen. Wij zetten ons daarvoor graag in, samen met jou en jouw ouders. Daarbij krijg je vanzelfsprekend de hulp die je nodig hebt.

Wij vinden dat we ons onderwijs steeds moeten verbeteren. We noemen dat: “De Willem Gaat op Maat”: DWGM. Daarin zijn een aantal dingen belangrijk.

 1. Op onze school krijg je meer en meer de verantwoordelijkheid om, onder begeleiding van de leraar, zelf keuzes te maken. Keuzes in wat je wil leren; waar je wil leren; welke doelen je wil bereiken; op welke manier jij het beste leert en welke middelen je daarvoor nodig hebt. Daarvoor hebben wij het Flex-rooster.
 2. De leraar is je coach en helpt je als dat nodig is. De moderne technologie en het digitaal leren helpen ook. Op school zijn voor leerlingen chromebooks aanwezig. Daarop werk je ‘in the cloud’, zodat je ook thuis, op je eigen ‘device’ jouw werk kan terugvinden.
 3. We helpen jou om je doelen te bereiken en dagen je uit om zo hoog mogelijk te reiken en de kansen te pakken die wij je bieden!

Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de willemplanner: een uitgebreide agenda die je van school krijgt. Je kan hierin niet alleen je werk plannen, maar ook terugkijken op hoe het is gegaan. Dat is belangrijk voor de voorbereiding van de gesprekken met je coach. Die vinden eens in de drie weken plaats.

Hoe wij werken

Onze ‘kansenschool’ zie je terug in de opzet van de brugklassen; je wordt op een zo hoog mogelijk niveau geplaatst en uitgedaagd. Je kan dan na de brugklas naar een hoger niveau doorstromen.

Natuurlijk werken we ook in de les aan de ontwikkeling van jouw talenten. Daar zitten twee kanten aan. Hoe gaan we met jou om (pedagogiek) en hoe gaan we jou dingen leren (didactiek).

In het logo van de school staat de tekst: “actief in onderwijs”. Dit betekent dat we je uitdagen om op een actieve manier te leren en docenten spelen in op hoe jij dat het beste doet. We hebben hoge verwachtingen van jou, we willen graag dat je leert om verantwoordelijkheid te nemen en wij bieden je daartoe eigentijds kwaliteitsonderwijs. Al onze docenten zijn bekwaam als coach. Jij gaat met hun hulp jouw doelen bereiken.

Rust, regelmaat en regels zijn hiervoor de instrumenten. Niet als keurslijf, maar wel als basis: want je moet óók met onverwachte zaken om leren gaan. Rust en routine zorgen ervoor dat er meer energie en aandacht voor het leren overblijft. Regels creëren duidelijkheid en veiligheid voor iedereen.

Wat wij willen

Het Willem de Zwijger College wil:

 1. jou onderwijs geven waarbij je wordt uitgedaagd om boven jezelf uit te stijgen;
 2. jou keuzes bieden zodat jij een rooster hebt dat bij jou persoonlijk het beste past;
 3. jou coachen en begeleiden en met jou en jouw ouders praten over jouw leren, over hoe je je voelt in de klas en op school en over de verschillende keuzes die je nog moet maken;
 4. jou een leerweg  aanbieden waarin je je maximaal kan ontplooien;
 5. jou in binnen- en buitenlesactiviteiten andere kanten van jezelf laten ontwikkelen: in cultuur, creativiteit en sport;
 6. jou een mooie, schone school bieden waarin je prettig kan werken.
De Willem gaat voor jou!

Onze school heeft hoge verwachtingen van jou. Om die waar te maken willen we ook goed samenwerken met thuis.

In die samenwerking moet duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is. Jij bent in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor jouw beste inzet. Dat betekent dat je hard werkt, op school én thuis, om je mogelijkheden ten volle te benutten. Daarbij vragen we inspanning en volharding van je: dat is normaal. Maar mocht je desondanks je doelen niet halen, dan bieden we je extra hulp die bij jou past. Pas als dan toch blijkt dat je, ondanks je voldoende inspanning, niet het gewenste resultaat boekt, kijken we of een minder veeleisende route aan de orde is.

En zo willen wij je een stukje helpen op je weg naar volwassenheid. Als je hier dan vertrekt, dan kan je:

 • met voldoende kennis, inzicht en vaardigheden doorstromen naar het  vervolgonderwijs of naar de arbeidsmarkt.
 • zelfstandig, verantwoordelijk, actief en kritisch in de maatschappij staan;
 • met respect voor de medemens gaan deelnemen aan de maatschappij.