Wie zijn wij

Het Willem de Zwijger College is een begrip in zowel Papendrecht als Hardinxveld-Giessendam en de wijde omgeving; generaties leerlingen én medewerkers hebben met veel plezier op de school geleerd, gewerkt en soms zelfs beide. Wij hopen nog vele generaties in de toekomst te verwelkomen.

Als je op zoek bent naar een school: je bent van harte welkom! Wij zijn een openbare school, dus wat je ook gelooft of vindt, je bent altijd welkom. De school lijkt zo op de wereld om haar heen, zodat je er ook goed kunt oefenen voor later. Met elkaar zijn we een school waar iedereen veilig is.

We besteden hier in ons onderwijs en de begeleiding ook extra aandacht aan; openheid, toegankelijkheid, gelijkwaardigheid en respect voor elkaar vinden wij belangrijk.

Het Willem de Zwijger College heeft vestigingen in

                 Papendrecht               &           Hardinxveld-Giessendam

WdZ_beeldmerk_RGB_2607WdZ_beeldmerk_RGB_631
Daar bieden we verschillende vormen van onderwijs, waaruit jij een keuze kan maken die het beste bij je past.
Klik op de vestigingen en ontdek de verschillen!

Twee vestigingen, maar toch één school. Eén school met een directie, een medezeggenschapsraad en een bestuur die gedrieën de koers van de school bepalen. Elk in een eigen rol en altijd mét elkaar. Eén van de drie kan nooit zonder de andere twee het beleid bepalen. Ouders en leerlingen zijn, naast het personeel, vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad.

Bestuur

De voorzitter van College van Bestuur, bestaat uit één persoon: bestuurder de heer P. Gilden (a.i.). Het toezicht wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf personen. De heren W. Veldhuis (voorzitter), P.C. van Oers (plaatsvervangend voorzitter), C.C. van der Linden en J.J.G.M. Biskop en mevrouw P.M. Verwijs-Hollants.

Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft 16 leden: acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen. De MR moet met, in het reglement en de wet vastgestelde zaken instemmen, wil de school het beleid uit mogen voeren. Over weer andere onderwerpen moet de MR een positief advies geven, willen ze uitgevoerd mogen worden.

Directie

De school heeft een tweehoofdige directie, te weten de heer A. van Genderen en de heer F. Bleumer.