Willem de Zwijger College Hardinxveld-Giessendam

“Niet voor de klas, de cijfers of de gemiddelde leerling……..”
De Willem gaat voor JOU!

Van verleden naar toekomst

Op het Willem de Zwijger College zijn wij van mening dat dit anders moet. Het systeem past niet meer bij de maatschappij van nu en doet geen recht aan jouw eigen behoeften. In Hardinxveld-Giessendam hebben we met elkaar goed nagedacht over hoe het beter kan. De Willem gaat voor jou! We hebben er al goede ervaringen mee opgedaan in dit schooljaar en komend schooljaar zetten we weer een stap verder. Hieronder vertellen we daar wat meer over.
Voor de brugklasfolder klik op het document hieronder:

Foto flyer HG

Eigenaarschap

Het afgelopen jaar zijn wij succesvol gestart met het coachen van alle brugklasleerlingen. Het komende schooljaar willen wij starten met het onderwijsmodel van het Zweedse Kunskapsskolan. Dit model houdt rekening met jouw tempo, niveau én ambitie. We noemen dat: gepersonaliseerd leren. Je krijgt geleidelijk meer verantwoordelijkheid omdat je ook meer inzicht in je talenten én grenzen krijgt.  Je leert je sterke en zwakke punten kennen. We gaan er van uit dat jij het beste uit jezelf wilt halen.

De Learning Portal: een digitale leeromgeving

PLFX4712

Leren doe je met behulp van de digitale learning portal, waarin leer –en werkdoelen op verschillende niveaus omschreven staan. Je kan dus de uitdaging aangaan om je de stof op een hoger niveau eigen te maken dan jouw advies van de basisschool. Deze learning portal geeft je de kans bij elk vak  op je eigen tempo en niveau te werken. Op die manier kun je een vak waarin je goed bent op een hoger niveau volgen of versnellen of verdiepen. Voor een vak waarin je minder goed bent kun je wat meer tijd nemen. Deze learning portal is 24 uur per dag beschikbaar en ook je ouders kunnen meekijken. De learning portal is een bijna onuitputtelijke leerbron voor het vmbo tot en met het vwo. Bij de ontwikkeling van deze portal zijn uiteraard de eisen van het eindexamen nauwlettend in het oog gehouden.

PLFX4404Coaching

Zelf zo verantwoordelijk zijn dat je in de learning portal op jouw hoogste niveau aan de slag gaat; dat klinkt prachtig. Maar natuurlijk gaan wij jou daar goed bij helpen. Je krijgt een coach, met wie je wekelijks een gesprek hebt over welke leerdoelen je wil gaan bereiken. Door deze gesprekken krijg je meer inzicht in wat je kan  en zal je in staat zijn je ambities naar boven bij te stellen. Al deze gesprekken worden vastgelegd in jouw persoonlijk logboek, waarin ook de doelen voor de komende tijd worden opgeschreven. Tijdens een volgend gesprek  kijken we dan terug op hoe het met jouw doelen is gegaan.

Diploma

Als mavoleerling van het Willem de Zwijger College in Hardinxveld krijg je nog gewoon een mavodiploma met mogelijk daarop een aantekening dat je één of meerdere vakken op een hoger niveau hebben gevolgd of afgesloten. Ben je een havo- of vwo-leerling, dan zorgt de onderwijsontwikkeling in de bovenbouw in Papendrecht ervoor dat de aansluiting  is gewaarborgd.

Daarnaast is het een school:
  • met een hele kleinschalige opzet
  • met een jong en dynamisch team.
  • waar elke leerling wordt gezien en gekend.
  • met zeer korte communicatielijnen met de coach en de schoolleiding
  • waar je als ouder makkelijk binnenstapt.
  • met een uitstekende zorgstructuur.
  • die faalangst en examenvreestrainingen verzorgt.
  • waar dyslectische leerlingen de mogelijkheid hebben met een speciaal computerprogramma te werken.
  • met een anti- pestprotocol.
  • met een goede bereikbaarheid via een veilige fietsroute en het treinstation op 100 meter van de school.

Direct aanmelden? Klik hier.