VMBO – MAVO

PLFX9947

Het vmbo is een vierjarige opleiding, waarbij leerlingen na het behalen van hun diploma kunnen doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs, een opleiding in het bedrijfsleven of – met een mavo (theoretische leerweg) diploma (onder voorwaarden) – ook naar havo. Naast het aanbrengen van basisvaardigheden in de diverse vakken speelt de oriëntatie op studie en beroep een belangrijke rol. Stages, bedrijfsbezoeken en voorlichting staan daarbij op het programma.

Om tegemoet te komen aan de verschillende talenten van de leerlingen is er een ruim vakkenaanbod.

Er kan een keuze gemaakt worden uit:

  • talen, exacte vakken en zaakvakken,
  • maar ook creatieve (tekenen), sportieve (LO-2) en technische vakken (PIE) worden aangeboden.

Op deze wijze worden leerlingen nog meer gestimuleerd om de eigen mogelijkheden te ontplooien. Een vmbo of mavo-opleiding is dus de moeite waard!

Voor meer informatie klik hier