VMBO MAVO informatie

Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) is een vierjarige opleiding, waarbij leerlingen na het behalen van hun diploma kunnen doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs en met mavo (de theoretische leerweg) ook naar havo.
De leerlingen in het vmbo en kiezen aan het einde van het tweede leerjaar voor een leerweg die het beste past bij hun wensen en mogelijkheden.
Er zijn vier leerwegen:
• de theoretische leerweg (mavo)
• de gemengde leerweg (mavo + 1 beroepsgericht vak)
• de kaderberoepsgerichte leerweg
• de basisberoepsgerichte leerweg

De eerste drie leerwegen geven aansluiting op de middenkader opleidingen en vakopleidingen (niveau 3/4). De basisberoepsgerichte leerweg sluit aan op de basisberoepsopleidingen (niveau 2). Naast het kiezen van een juiste leerweg moet er een keuze gemaakt worden uit een sector.
Er zijn vier sectoren:
• techniek
• zorg en welzijn
• economie
• landbouw groen

In de beroepsgerichte leerweg techniek heeft het Willem de Zwijger College het profiel: produceren, installeren en energie.
De kern van dit profiel bestaat uit:
a. Algemene kennis en vaardigheden
b. Professionele kennis en vaardigheden
c. Loopbaanoriëntatie en- ontwikkeling.
Daarnaast zijn er vier profieldelen:
1. Ontwerpen en maken (voor BB, KB en GL)
2. Bewerken en verbinden van materialen (alleen voor BB en KB)
3. Besturen en automatiseren (voor BB, KB en GL)
4. Installeren en monteren (alleen voor BB en KB).

Het eindexamenpakket is afhankelijk van de gekozen leerweg en de gekozen sector.
Het eindexamenpakket bestaat in ieder geval minimaal uit:
• Nederlands (verplicht);
• Engels (verplicht);
• L.O. (verplicht schoolexamen);
• Maatschappijleer (verplicht schoolexamen);