Veelgestelde vragen

Wat is de rol van de coach?

Naast de vaste klas waarin een leerling geplaatst wordt krijgt iedere leerling ook eigen coach toegewezen. De coach is het eerste aanspreekpunt; een leerling kan altijd bij hem of haar terecht. De coach geeft vaklessen maar voert ook regelmatig coachingsgesprekken met de leerling. De coach is erg belangrijk voor leerling en ouders. Hij of zij bespreekt met hoe het met de leerling gaat, hoe het op school gaat, wat de resultaten zijn en wat zijn of haar plannen zijn. Ook bespreekt de coach samen met de leerling welke keuzes hij/zij het beste kan maken bij het invullen van de flex-uren.

 

Hoe blijf ik op de hoogte van de vorderingen van mijn kind?

De resultaten van toetsen en ander werk staan in Magister weergegeven. Ouders krijgen hiervoor een inlogcode. Zo ziet u ook meteen of uw zoon of dochter op school aanwezig is/was en de opmerkingen, die door docenten zijn vermeld bijv. i.v.m. gedrag. Uw zoon of dochter heeft ook een eigen coach. Regelmatig is er een gesprek met de coach en zal uw zoon of dochter aan u presenteren hoe het met hem of haar gaat.; wat gaat goed, wat kan beter en wat zijn de plannen voor de komende periode.

Hoe zit het met cijfers, want er zijn samengestelde brugklassen?

Brugklasleerlingen zitten –met uitzondering van het gymnasium-  in klassen met twee niveaus bijv. vmbo/mavo, mavo/havo, havo/vwo. Zij krijgen dan ook voor de groep één vakken cijfers op twee niveaus (Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie).

Welke faciliteiten zijn er voor dyslectische leerlingen?

Erkende dyslectische leerlingen krijgen –als zij dat willen- extra faciliteiten zoals meer tijd bij overhoringen, mondelinge overhoringen, gebruik van ondersteunende technologie e.d.

Alle brugklasleerlingen worden getoetst op mogelijke dyslexie. Bij twijfel wordt een orthopedagoog ingeschakeld voor verdere testen en het stellen van de juiste diagnose. Als er een officiële dyslexieverklaring is – met een handelingsplan – bieden wij ook interne begeleiding door onze remedial teacher.

Zijn er ook tabletklassen op de Willem?

Nee, daar is niet voor gekozen. Op de Willem werken we met chromebooks. De brugklassers hebben hun eigen chromebook.

In het menu hiernaast kunt u meer informatie vinden over de chromebooks.

Wat gebeurt er bij lesuitval?

Lesuitval door ziekte van docenten is soms niet  te vermijden. In de onderbouw is er opvang met docenten. Ook kan het voorkomen dat het uur uitvalt. Roostermakers doen er alles aan om leerlingen een aaneengesloten rooster te geven.

Hoe verloopt het contact tussen ouders en coach?

Aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsavond met een algemeen gedeelte voor alle ouders en een kennismaking met de coach voor iedere brugklas apart.

De coach nodigt ouders regelmatig uit voor een gesprek, in ieder geal n.a.v. het eerste en tweede rapport. Daarnaast is de coach natuurlijk ook telefonisch en via de mail te bereiken. Wanneer er specifieke ontwikkelingen zijn, neemt de coach contact met de ouders op.

Heeft De Willem overleg met de basisschool?

Jazeker! De afdelingsmanagers van de brugklassen bezoeken regelmatig de openbare basisscholen in Papendrecht en omgeving. Er is dan goed overleg met de leraren van groep 8.

Na de aanmelding worden de leerlingen individueel  besproken. Ook is er een paar keer per jaar terugkoppeling over de resultaten van brugklasleerlingen aan de basisschool.

Wat wordt er aan ongeoorloofd verzuim gedaan?

Docenten noteren aan het begin van de les wie er absent is. De verzuimcoördinator checkt of deze leerlingen door de ouders zijn ziek gemeld. Zo niet, dan wordt er contact met de ouders opgenomen. Leerlingen die te vaak ongeoorloofd afwezig zijn en/of veel te laat komen, worden bij Bureau Leerplicht gemeld.

Hoe worden roosterwijzigingen bekend gemaakt?

Roosterwijzigingen worden  weergegeven via Magister. Op school hangen op verschillende plekken informatieschermen, waarop de roosterwijzigingen te lezen zijn.

Is overstappen naar een hoger of lager niveau mogelijk?

In de brugklas is genoeg tijd en ruimte voor determinatie (vaststellen welk niveau bij uw kind past). Tijdens het jaar overstappen naar een ander niveau gebeurt sporadisch. Als de resultaten duidelijk laten zien dat uw kind  onder zijn/ haar niveau presteert dan is een overstap mogelijk.