Vakanties en verlof

LESVRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2019-2020
Lesvrije dagen:
Opstartdag maandag 2 september 2019
Herfstvakantie maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020
Tweede Paasdag maandag 13 april 2020
Koningsdag maandag 27 april 2020
Meivakantie maandag 20 april 2020 t/m vrijdag 1 mei 2020
Organisatiedag maandag 4 mei 2020
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020
Organisatiedag vrijdag 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag maandag 1 juni 2020
Organisatiedagen maandag 13 juli 2020 t/m vrijdag 17 juli 2020
Zomervakantie maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 28 augustus 2020

Klik hier voor vakantieregeling 2020-2021.

ONDERWIJSTIJD

De vakantieregeling en de lessentabel zijn zo ingericht, dat ze voldoen aan de eisen die door de overheid hieraan worden gesteld. Dit betekent dat de onderwijstijd ruim gehaald wordt. Bij incidentele lesuitval zal getracht worden het dagrooster aan te passen. In leerjaar 1 zullen tussenuren zoveel mogelijk worden vermeden door andere docenten in te zetten.

Door de flexuren kunnen leerlingen, in samenspraak met hun coach, altijd hun onderwijsbehoefte invullen. Door de juiste keuzes te maken voor vakken kunnen eventuele achterstanden worden ingehaald.

VERLOFREGELINGEN:
Vakantieverlof

Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens alle schoolvakanties 2 weken aaneengesloten op gezinsvakantie te gaan, dan kan éénmaal per schooljaar vrij worden gegeven voor extra vakantie. Indien van toepassing moet bij de aanvraag een officiële werkgeversverklaring gevoegd worden waaruit dit blijkt. Overigens, de verlofperiode mag ten hoogste tien schooldagen beslaan en mag niet in de eerste twee schoolweken van het schooljaar vallen.

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden:

Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het voldoen aan wettelijke of religieuze verplichtingen (voor zover deze niet buiten schooltijd kunnen plaatsvinden), verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van een familielid. Een aanvraag voor extra verlof moet in principe minimaal een maand van tevoren bij de afdelingsmanager worden ingediend.