Vakanties en verlof

 

Schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie maandag 16 oktober 2017 t/m vrijdag 20 oktober 2017
Kerstvakantie maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie maandag 26 februari 2018 t/m vrijdag 2 maart 2018
Paasvakantie maandag 2 april 2018
Meivakantie maandag 23 april 2018 t/m vrijdag 4 mei 2018
Hemelvaartsdag donderdag 10 mei 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018
Pinkstervakantie maandag 21 mei 2018
Zomervakantie maandag 16 juli 2018 t/m vrijdag 24 augustus 2018
Schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie maandag 22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie maandag 25 februari 2019 t/m vrijdag 1 maart 2019
Meivakantie vrijdag 19 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaartsdag donderdag 30 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019
Pinkstervakantie maandag 10 juni 2019
Zomervakantie maandag 22 juli 2019 t/m vrijdag 30 augustus 2019

 

Verlofregelingen:

Vakantieverlof:

Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens de zomervakantie op vakantie te gaan kan éénmaal per schooljaar vrij worden gegeven voor extra vakantie. Indien van toepassing moet bij de aanvraag een officiële werkgeversverklaring gevoegd worden waaruit dit blijkt. Overigens, de verlofperiode mag ten hoogste tien schooldagen beslaan en mag niet in de eerste twee schoolweken van het schooljaar vallen.

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden:

Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het voldoen aan wettelijke of religieuze verplichtingen (voor zover deze niet buiten schooltijd kunnen plaatsvinden), verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van een familielid. Een aanvraag voor extra verlof moet in principe minimaal een maand van tevoren bij de afdelingsmanager worden ingediend.