Vakanties en verlof

 

Schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie maandag 22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie maandag 25 februari 2019 t/m vrijdag 1 maart 2019
Meivakantie vrijdag 19 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaartsdag donderdag 30 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019
Pinkstervakantie maandag 10 juni 2019
Zomervakantie maandag 22 juli 2019 t/m vrijdag 30 augustus 2019

Vakantieregeling 2019 – 2020: klik op de link hieronder.

Vakantieregeling 2019-2020

Onderwijstijd
De vakantieregeling en de lessentabel zijn zo ingericht, dat ze voldoen aan de eisen die door de overheid hieraan worden gesteld. Dit betekent dat de onderwijstijd ruim gehaald wordt. Bij incidentele lesuitval zal getracht worden het dagrooster aan te passen. In leerjaar 1 zullen tussenuren zoveel mogelijk worden vermeden door andere docenten in te zetten.

Door de flexuren kunnen leerlingen, in samenspraak met hun coach, altijd hun onderwijsbehoefte invullen. Door de juiste keuzes te maken voor vakken kunnen eventuele achterstanden worden ingehaald.

Verlofregelingen:

Vakantieverlof:

Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens de zomervakantie op vakantie te gaan kan éénmaal per schooljaar vrij worden gegeven voor extra vakantie. Indien van toepassing moet bij de aanvraag een officiële werkgeversverklaring gevoegd worden waaruit dit blijkt. Overigens, de verlofperiode mag ten hoogste tien schooldagen beslaan en mag niet in de eerste twee schoolweken van het schooljaar vallen.

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden:

Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het voldoen aan wettelijke of religieuze verplichtingen (voor zover deze niet buiten schooltijd kunnen plaatsvinden), verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van een familielid. Een aanvraag voor extra verlof moet in principe minimaal een maand van tevoren bij de afdelingsmanager worden ingediend.