Studiereizen/schoolreizen

Reizen op De Willem

De reisweek voor de brugklassen en bovenbouw staat voor het schooljaar 2019-2020 gepland van maandag 25 mei tot en met vrijdag 29 mei 2020.

Brugklassen

Elk schooljaar gaan vrijwel alle brugklasleerlingen van beide vestigingen op reis naar diverse locaties in Nederland. Rond de herfstvakantie krijgen de leerlingen een beschrijving van de reizen waaruit gekozen kan worden. Bij het maken van de keuze blijkt het samen met vrienden of vriendinnen uit dezelfde of een andere klas op reis te gaan vaak belangrijker te zijn dan het reisdoel. 

Bij alle reizen worden tal van activiteiten ondernomen. Voorbeelden daarvan zijn zelf pizza’s maken en bakken, museumbezoek, dropping, survival, sporten als paardrijden, zwemmen, mountainbiken, zeilen, waterskiën, kanoën en bowlen. Uiteraard hangen de activiteiten van de mogelijkheden die ter plaatse zijn. Zo ligt bij de reis naar Friesland de nadruk meer op de watersport, terwijl bij de reizen naar Lommerbergen, Kempervennen en Hoog Vaals de bossen en plaatsen in de buurt weer andere mogelijkheden bieden voor het doen van activiteiten.

Voor de leerlingen die – om welke reden dan ook – niet meegaan op reis organiseren we ook een leuk en gevarieerd programma. Alle culturele en sportieve activiteiten die ondernomen worden, vinden plaats in de westelijke Alblasserwaard. Dat zijn onder andere fietsen in de polder, kanovaren, museumbezoek en zwemmen. 

6 7 1

Meerdaagse studiereizen bovenbouw

De leerlingen van 4 havo, 5 atheneum en 5 gymnasium kunnen naar populaire bestemmingen als Rome, Londen, Parijs en Berlijn. En wellicht zal dit rijtje prachtige steden worden uitgebreid met Praag.

Om de kosten van de reis naar Rome te drukken, organiseren we deze samen met De Oude Hoven in Gorinchem. Sommige reizen vertrekken iets eerder dan in de geplande reisweek of komen iets later terug wegens financiële en/of organisatorische redenen.

Voor alle reizen geldt dat cultuur gesnoven wordt aan de hand van talloze opdrachten, maar dat er ook ruimte is voor vertier. De ervaring leert dat leerlingen zich de reizen als een hoogtepunt van hun schooltijd herinneren.

groepsfoto20161Colo-blog-570x380
Skireis 3 mavo

Helemaal aan het einde van het skiseizoen staat in schooljaar 2019-2020 al weer voor de vijfde maal in successie de skireis naar Milchsee-Frutt in Zwitserland op de rol. Ruim vier dagen vol actie voor 3 mavo leerlingen van beide vestigingen. Op ski’s of  snowboard worden onder begeleiding van erkende instructeurs de Alpen onveilig gemaakt. Natuurlijk gaat bijna onze voltallige gymsectie mee als begeleiding. Metershoge sneeuw ……. en corvee zullen getrotseerd moeten worden.

Reglement deelname studiereizen bovenbouw
 1. Op het Willem de Zwijger College worden studiereizen georganiseerd, waarbij ernaar gestreefd wordt dat elke leerling in de bovenbouw eenmaal in zijn schoolloopbaan aan een reis kan deelnemen.
 2. Als blijkt dat het aantal deelnemers aan een bepaalde reis beneden de verwachtingen blijft, behoudt de school zich het recht voor deze reis te annuleren. Uiteraard wordt de aanbetaling dan terugbetaald. Als een reis om deze reden niet doorgaat, krijgen de betreffende leerlingen de mogelijkheid zich alsnog in te schrijven voor een andere reis, waarbij dan een nieuwe sluitingsdatum voor de inschrijving wordt vastgesteld.
 3. Als het aantal deelnemers groter is dan het aantal beschikbare plaatsen wordt er geloot. Hierbij krijgt een leerling die nog niet eerder aan een bovenbouwreis heeft deelgenomen voorrang boven een leerling die al eerder op studiereis is geweest.
 4. Voor deelname aan studiereizen kunnen bepaalde vakken verplicht worden gesteld.
 5. Een leerling verliest het recht op deelname, wanneer hij in of buiten het College zodanig gedrag vertoont, dat deelname aan een reis voor de organisatoren te veel risico’s met zich meebrengt en/of zeer nadelig zou zijn voor de sfeer in de groep. Het recht op deelname kan een leerling worden ontnomen door zijn afdelingsmanager na overleg met de reisleiding.
 6. Bij misdragingen gedurende de studiereis behouden wij tevens het recht voor, om de deelnemer uit te sluiten van andere  buitenschoolse activiteiten (waaronder ook de diverse schoolfestiviteiten vallen).
 7. Denkt u wel aan een eventuele annuleringsverzekering en voor het buitenland aan een paspoort of identiteitskaart.
Reglement deelname brugklasreizen
 1. Op het Willem de Zwijger College worden brugklasreizen georganiseerd. Na betaling van de volledige reissom is de plaatsing definitief.
 2. Iedere deelnemer dient drie keuzes aan te geven.
 3. Als blijkt dat het aantal deelnemers aan een bepaalde reis beneden de verwachtingen blijft, behoudt de school zich het recht voor deze reis te annuleren. Uiteraard wordt de aanbetaling dan terugbetaald. Als een reis om deze reden niet doorgaat, krijgen de betreffende leerlingen de mogelijkheid zich alsnog in te schrijven voor een andere reis, waarbij dan een nieuwe sluitingsdatum voor de inschrijving wordt vastgesteld.
 4. Een leerling verliest het recht op deelname, wanneer hij in- of buiten het College zodanig gedrag vertoont, dat deelname aan een reis voor de organisatoren te veel risico’s met zich meebrengt en / of zeer nadelig zou zijn voor de sfeer in de groep. Het recht op deelname kan een leerling worden ontnomen door zijn / haar afdelingsmanager na overleg met de reisleiding.
 5. Bij misdragingen gedurende de brugklasreis behouden tevens het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van diverse buitenschoolse activiteiten (w.o. ook de diverse schoolfestiviteiten vallen).
 6. Graag bijzonderheden / (di-)eetwensen schriftelijk doorgeven op het aanmeldingsformulier.