Sterk techniek onderwijs

Doe mee!

STO1De arbeidsmarkt, en ongetwijfeld dus ook uw bedrijf, staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Een goede samenwerking tussen overheid, de scholen én u is daarbij van belang. Daarom investeert het kabinet € 100 miljoen per jaar in het technisch vmbo via de subsidieregeling ‘Sterk Techniekonderwijs’.

Wilt u:
 • Gediplomeerde werknemers van en voor de toekomst?
 • Voldoende goed opgeleide vakmensen op de technische arbeidsmarkt, nu en over een aantal jaar?
 • Mét elkaar opleiden in de meeste moderne technieken?
 • Het enthousiasme voor de technische sectoren vergroten?
Dan zijn we op zoek naar u!

Wij zijn voor onze leerlingen op zoek naar opdrachtgevers die onze leerlingen dichterbij de praktijk brengen.

Het Willem de Zwijger College heeft de afgelopen jaren volop geïnvesteerd in technisch onderwijs. Het Willem de Zwijger College biedt binnen het vmbo het profiel Pie (Produceren, Installeren en Energie). Daarnaast zijn wij een Bèta Challenge school. Voor deze profielen zijn wij altijd op zoek naar stageplaatsen en opdrachtgevers die onze leerlingen dichterbij de praktijk brengen.

Met de stimulans vanuit de overheid kunnen wij, samen met u, zowel kwalitatief als kwantitatief een structurele bijdrage leveren aan uw werknemers van de toekomst.

Hoe kunt u bijdragen?

Meerdere vormen zijn mogelijk. Een greep uit de mogelijkheden:

 • Het beschikbaar stellen van faciliteiten, techniekruimten, machines en/of materiaal;
 • Inzet van personeel bij de begeleiding van praktijkonderdelen of het geven van lessen;
 • Samenwerking tussen docenten en werknemers. Docenten kennis laten maken met het vak in de praktijk en samenwerken aan het voeden, vormgeven en verrijken van het onderwijs;
 • Openstellen van stageplekken en/of leerlingen laten meelopen in het bedrijf.
 • Het samen vormgeven en/of verzorgen van keuzevakken, al dan niet in het eigen bedrijf;
 • Het gezamenlijk werken aan loopbaan oriënterende activiteiten;
 • Meewerken aan het vormgeven van actuele opdrachten/vraagstukken uit de beroepspraktijk waar studenten onder begeleiding aan kunnen werken;
 • Deelname aan Bèta Challenge (leerlingen gaan met levensechte opdrachten gerelateerd aan technologie aan de slag met oriëntatie op opleidingen en beroepen en de ontwikkeling van hun arbeidsmarktidentiteit).
Wat betekent dit voor u?

Samenwerken met het onderwijs biedt veel kansen. Het biedt de mogelijkheid om mee te werken aan de uitvoering van het onderwijscurriculum en de actualisering daarvan. Zo ontstaat een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfspraktijk. Samenwerking met het bedrijfsleven maakt het onderwijs voor leerlingen concreet, dynamisch en uitdagend. Dit commitment verdiept de samenwerking en bevordert dat de plannen direct aansluiten op de vraag van de regionale arbeidsmarkt.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over wat een samenwerking met het Willem de Zwijger College voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan gerust contact op met Marjola Vernooij (Afdelingsassistent 2e, 3e, en 4e leerjaar vmbo-mavo) via telefoonnummer 078-6417970 of stuur een email aan: m.vernooij@wdezwijger.nl