Schoolprofiel

Het Willem de Zwijger College bestaat al bijna 60 jaar en heeft in die jaren zowel een traditie als een goede naam opgebouwd. Begonnen in Papendrecht als Willem de Zwijger ULO (1961) is de school door een samengaan met het Alblas College uit Alblasserdam en de Giessenmondeschool uit Hardinxveld-Giessendam uitgegroeid tot een brede, openbare scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium.

Het College heeft vestigingen in Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam.

De school is een begrip; generaties leerlingen én medewerkers hebben op de school geleerd, gewerkt of soms zelfs beide.

Zowel leerlingen als medewerkers kiezen met overtuiging voor ‘De Willem’ en verblijven er ook met veel plezier. De school heeft dan ook een prettig leer- en leefklimaat.

Identiteit

Het Willem de Zwijger College is een openbare school die een verscheidenheid aan levensbeschouwelijke stromingen en maatschappelijke waarden onder één dak samenbrengt.

Hieraan wordt in onderwijs en begeleiding ook aandacht besteed; openheid, toegankelijkheid, gelijkwaardigheid en respect voor elkaar zijn hierin sleutelwoorden.

Het Willem de Zwijger College wil als school het openbare karakter op drie manieren benadrukken.

  • De school is toegankelijk voor alle leerlingen ongeacht godsdienst of levensbeschouwing en weerspiegelt zo de samenleving.
  • Daarbij geeft de school onderwijs in een open én veilige omgeving.
  • Tenslotte benadrukt de school de gelijkwaardigheid van mensen, die op allerlei gebieden verschillend kunnen zijn, en draagt zij dit principe over aan de leerlingen.
Visie

Op het Willem de Zwijger College stimuleren en ondersteunen leerlingen en medewerkers elkaar om te blijven leren en groeien. Medewerkers hebben vanwege hun kennis, kunde en levenservaring de verantwoordelijkheid leerlingen houvast te bieden, te coachen en begeleiden.

Leerlingen leren zo actief mee te doen en een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

Missie

Het Willem de Zwijger College biedt een veilige en uitdagende leeromgeving, opdat leerlingen zelfvertrouwen krijgen om keuzes te kunnen maken en kritisch te kunnen denken.

Iedereen vindt bij ons onderwijs dat past. Iedere leerling en iedere medewerker is uniek. We werken samen vanuit eigenaarschap: een ieder is eigenaar van zijn eigen leren. We realiseren ons dat medewerkers leerlingen hierbij moeten begeleiden.

Doelen

Het Willem de Zwijger College wil de leerling een optimale ontwikkeling laten doormaken door:

  1. onderwijs te geven waarbij de leerlingen worden uitgedaagd boven zichzelf uit te stijgen;
  2. aandacht te hebben voor de begeleiding van leerlingen en de communicatie met ouders op drie terreinen: de begeleiding van het leerproces, de persoonlijke en sociale begeleiding van de leerling en de klas en de begeleiding bij de verschillende keuzes die de leerling moet maken tijdens zijn schoolloopbaan.
  3. de inrichting van het onderwijs, waarbij leertrajecten worden aangeboden waarin leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien.
  4. binnen- en buitenlesactiviteiten te organiseren, waarbij leerlingen in hun culturele, creatieve en sportieve ontwikkeling worden gestimuleerd;
  5. te zorgen voor een goede huisvesting en het creëren van een prettige werksfeer voor alle betrokkenen.