Schoolgids

Via de website van de school kunnen ouders en leerlingen zich een beeld vormen van het Willem de Zwijger College. Zeker bij het kiezen van een geschikte school is het goed te weten wat de school te bieden heeft. Van belang is ook wat de ouders en leerlingen van de school kunnen verwachten. De schoolgids kan daarbij behulpzaam zijn.

Hieronder staan belangrijke en kenmerkende gegevens van het Willem de Zwijger College genoemd. (Voor meer informatie kunt op de links klikken)

Leerlingbegeleiding

• Algemeen
• De begeleiders
• Leerlingvolgsysteem
• CJG
• Speciale vormen van leerlingbegeleiding
• Beleid tegen ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten

Dagelijkse onderwijspraktijk

Lestijden
Vakanties en verlof

Financiële zaken

• Aanschaf boeken
Aanschaf Chromebook
• Financiële bijdragen

Schriftelijke informatie

Lessentabellen
Informatie folders

• Op school zijn diverse publicaties verkrijgbaar, o.a.:
het leerlingenstatuut, de klachtenregeling.

Privacy