Schoolgids

Via de website van de school kunnen ouders en leerlingen zich een beeld vormen van het Willem de Zwijger College. Zeker bij het kiezen van een geschikte school is het goed te weten wat de school te bieden heeft. Van belang is ook wat de ouders en leerlingen van de school kunnen verwachten. De schoolgids kan daarbij behulpzaam zijn.

Hieronder staan belangrijke en kenmerkende gegevens van het Willem de Zwijger College genoemd. (Voor meer informatie kunt op de links klikken)

Onderwijsresultaten

Kwaliteit, de onderwijsresultaten 2015-2018, scholen op de kaart.

Leerlingbegeleiding

Algemeen, de begeleiding, leerlingvolgsysteem, speciale vormen van leerlingbegeleiding, jeugdteam, passend onderwijs, schoolondersteuningsprofiel, pestprotocol en pestcoördinator,  beleid tegen ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten, afwezigheids– en beter melding, langer en/of meer ziekteverzuim, op tijd in de les.

Veilige school

Onze school participeert in het convenant veilig in en om de school.

 

Organisatie
Dagelijkse onderwijspraktijk
Financiële zaken

Aanschaf boeken, aanschaf chromebook, financiële bijdragen.