Organisatie

In de organisatie van het Willem de Zwijger College zijn naast docenten diverse groepen werkzaam.
We onderscheiden de schoolleiding, het middenmanagement en het onderwijs ondersteunend personeel.

 

De schoolleiding
De algemene leiding van het College is in handen van:
Mw. drs. M.W.P. de Heide (lid Centrale Directie)

De directie
De beide directeuren zijn, naar schoolbrede portefeuilles, verantwoordelijk voor een deel van de school:
Mw. M. Groenewout-Seel (vmbo-mavo)
drs. P.P. Spoon (havo-vwo)
Het onderwijs is verdeeld in twee sectoren, te weten Onderbouw, Vmbo-Mavo en Havo-Atheneum-Gymnasium.
Onder verantwoordelijkheid van de directie regelen de afdelingsmanagers de dagelijkse gang van zaken in bepaalde leerjaren c.q. afdelingen.

N.J. van Dongen (1e leerjaar),
R.A. Bandell (2e, 3e, en 4e leerjaar vmbo-mavo),
J.J. van Bergen en Henegouwen (2e en 3e leerjaar havo-vwo),
A.C.J. van Hoogdalem MCC (4e en 5e leerjaar havo en 4e, 5e en 6e leerjaar atheneum-gymnasium),
mw. drs. C.C. de Graaf (locatiemanager Hardinxveld-Giessendam).

Het onderwijs ondersteunend personeel
Tot het onderwijs ondersteunend personeel behoren: administratief personeel, roostermaker, technisch onderwijsassistenten (toa’s), systeembeheerders, mediathecaressen, conciërges, toezichthouders, technisch onderhoudspersoneel en huishoudelijk personeel.