Organisatie

In de het Willem de Zwijger College zijn naast docenten diverse mensen werkzaam.
We onderscheiden de schoolleiding, het middenmanagement en het onderwijs ondersteunend personeel.

Bestuur
Het bevoegd gezag van de school is belegd bij de bestuurder:
Mw. drs. M.W.P. de Heide

De schoolleiding
De algemene leiding van het College is in handen van:
De directie
De beide directeuren zijn, naar schoolbrede portefeuilles, verantwoordelijk voor een deel van de school:
Mw. M. Groenewout-Seel (vmbo-mavo)
drs. P.P. Spoon (havo-vwo)
Het onderwijs is verdeeld in twee sectoren, te weten Onderbouw, Vmbo-Mavo en Havo-Atheneum-Gymnasium.
Onder verantwoordelijkheid van de directie regelen de afdelingsmanagers de dagelijkse gang van zaken in bepaalde leerjaren c.q. afdelingen.
N.J. van Dongen (1e leerjaar),
R.A. Bandell (2e, 3e, en 4e leerjaar vmbo-mavo),
J.J. van Bergen en Henegouwen (2e en 3e leerjaar havo-vwo),
A.C.J. van Hoogdalem MCC (4e en 5e leerjaar havo en 4e, 5e en 6e leerjaar atheneum-gymnasium),
mw. drs. C.C. de Graaf (locatiemanager Hardinxveld-Giessendam).

Het onderwijs ondersteunend personeel
Tot het onderwijs ondersteunend personeel behoren: administratief personeel, roostermakers, (technisch) onderwijsassistenten (toa’s), afdelingsassistenten, systeembeheerders, mediathecaressen, conciërges, toezichthouders en technisch onderhoudspersoneel.

Klachten
Natuurlijk doet de school het niet altijd goed. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen klachten hebben. Hiervoor heeft de school een Klachtenregeling 2018.