Organisatie

In de het Willem de Zwijger College zijn naast docenten diverse mensen werkzaam. We onderscheiden de schoolleiding, het middenmanagement en het onderwijs ondersteunend personeel.

Bestuur

Het bevoegd gezag van de school is belegd bij de voorzitter van College van Bestuur:
Mw. drs. J. van der Zaag.

De schoolleiding

De algemene leiding van het College is in handen van:

De directie
  • Dhr. drs. F.P.M. Bleumer (sectordirecteur) a.i.
  • Vacature (sectordirecteur).

Onder verantwoordelijkheid van de directie regelen de afdelingsmanagers de dagelijkse gang van zaken in bepaalde leerjaren c.q. afdelingen:

  • Dhr. N.J. van Dongen (1e leerjaar),
  • Dhr. R.A. Bandell (2e, 3e, en 4e leerjaar vmbo-mavo),
  • Dhr. J.J. van Bergen en Henegouwen (2e en 3e leerjaar havo-vwo),
  • Dhr. A.C.J. van Hoogdalem MCC (4e en 5e leerjaar havo en 4e, 5e en 6e leerjaar atheneum-gymnasium),
  • Dhr. S. van der Weiden (locatiemanager Hardinxveld-Giessendam).
Het onderwijs ondersteunend personeel

Tot het onderwijs ondersteunend personeel behoren: administratief personeel, roostermakers, (technisch) onderwijsassistenten (toa’s), afdelingsassistenten, systeembeheerders, mediathecarissen, conciërges, toezichthouders en technisch onderhoudspersoneel.

Klachten

Natuurlijk doet de school het niet altijd goed. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen klachten hebben. Hiervoor heeft de school een Klachtenregeling 2019.