Onderwijsresultaten

Kwaliteit

Het Willem de Zwijger College wil goed onderwijs geven, gericht op de optimale ontplooiing van de leerling. Dit is niet via één werkwijze te bewerkstelligen. Kwaliteit zit immers in alles, van het lokaal waarin de leerling zit tot en met het functioneren van de medewerkers.
Er zijn dan ook diverse manieren waarop het Willem de Zwijger College zijn kwaliteit probeert te handhaven of te verbeteren.
Op deze site is te lezen, hoe de school door een bepaalde inrichting van het onderwijs en leerlingbegeleiding hieraan gestalte geeft. Hierna komen de resultaten van de school aan de orde. Dit gebeurt in de vorm van een statistische rapportage van de in-,door- en uitstroomgegevens én de examenresultaten.

 

Duidelijk zal zijn dat het onderwijsresultaat van de school zeker niet uitsluitend gemeten kan worden aan de hand van cijfermatige gegevens. Met name de vorming en begeleiding van leerlingen zijn niet met cijfers uit te drukken. Bovendien moeten we voorzichtig zijn met cijfers. Cijfers spreken slechts ten dele voor zichzelf.

Zo zeggen zeer hoge of zeer lage examenresultaten natuurlijk wel iets over het niveau van de school. Maar deze cijfers zeggen bijvoorbeeld niets over de wijze waarop de bevordering van leerlingen naar het examenjaar heeft plaatsgevonden (strenge selectie óf juist niet) én waarom voor deze bevorderingswijze is gekozen.

Het gaat m.a.w. evenzeer om het “verhaal achter de cijfers”.

“Een actieve school … die de leerling kansen geeft én goede examenresultaten heeft.”

Op de website van Scholen op de Kaart zijn allerlei gegevens van onze school te vinden. Zoals o.a. de hieronder getoonde informatie over doorstroom, examenresultaten en doorstroming.

In- en uitstroomgegevens

Op het Willem de Zwijger College zitten – verdeeld over twee vestigingen – ca. 1500 leerlingen.

Schooljaren 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014
Gemiddelde instroom Gemiddelde uitstroom met diploma
10% vmbo-bk 6% vmbo-bk
5% vmbo-bk/mavo
33% mavo 46% mavo
9% mavo/havo
26% havo 34% havo
6% havo/vwo
12% vwo 14% vwo

Instroom = procentuele verdeling naar advies basisschool.
Uitstroom = procentuele verdeling van geslaagden over de schoolsoorten.

 Gemiddelde instroom
Brugklasleerlingen op 1 oktober
Advies 2013 2014 2015 Totaal Gem %
vmbo-bk 23 42 48 113 13
vmbo-k/mavo 1 13 1 15 2
mavo 114 102 110 326 37
mavo/havo 9 10 7 26 3
havo 79 83 107 269 31
havo/vwo 11 1 2 14 2
vwo 40 36 38 114 13
Totaal 277 287 313 877 100,0
Gemiddelde uitstroom (met diploma)
Niveau 2013 2014 2015 Totaal Gem %
vmbo-bk 12 24 19 55 6
mavo 118 152 126 396 46
havo 81 107 101 289 34
vwo 44 34 44 122 14
Totaal 255 317 290 862 100,0
Slagingspercentages 2013 2014 2015
vmbo-bk 100 100 86
mavo 94 91 91
havo 90 94 88
vwo 96 97 96