Onderwijsresultaten

Kwaliteit

Het Willem de Zwijger College wil goed onderwijs geven, gericht op de optimale ontplooiing van de leerling. Dit is niet via één werkwijze te bewerkstelligen. Kwaliteit zit immers in alles, van het lokaal waarin de leerling zit tot en met het functioneren van de medewerkers.
Er zijn dan ook diverse manieren waarop het Willem de Zwijger College zijn kwaliteit probeert te handhaven of te verbeteren.
Elders op deze website is te lezen, hoe de school door de inrichting van het onderwijs en leerlingbegeleiding hieraan gestalte geeft. Hier presenteren we de resultaten van de school. Dit gebeurt in de vorm van een statistische rapportage van de door- en uitstroomgegevens én de examenresultaten.

Klik hier voor de onderwijsresultaten

Duidelijk zal zijn dat het onderwijsresultaat van de school zeker niet uitsluitend gemeten kan worden aan de hand van cijfermatige gegevens. Met name de vorming en begeleiding van leerlingen zijn niet met cijfers uit te drukken. Bovendien moeten we voorzichtig zijn met cijfers. Cijfers spreken slechts ten dele voor zichzelf.

Zo zeggen zeer hoge of zeer lage examenresultaten natuurlijk wel iets over het niveau van de school. Maar deze cijfers zeggen bijvoorbeeld niets over de wijze waarop de bevordering van leerlingen naar het examenjaar heeft plaatsgevonden (strenge selectie óf juist niet) én waarom voor deze bevorderingswijze is gekozen.

Voor onze ‘kansenschool’ geldt, dat de opstroom in de onderbouw hoog is; na drie jaar zitten, vergeleken met de landelijke cijfers, veel leerlingen in een schooltype boven het advies van de basisschool. Maar daar staat tegenover dat in de bovenbouw een deel van deze leerlingen dat niet volhoudt. En ook de examenresultaten zijn wat magerder dan gemiddeld. Alle leerlingen die echter wel slagen op een hoger niveau dan hun basisschool had voorspeld, zijn ons echter dankbaar voor de geboden kansen.

Het gaat dus evenzeer om het “verhaal achter de cijfers”.

“Een actieve school … die de leerling kansen geeft én goede examenresultaten heeft.”

Op de website van Scholen op de Kaart zijn allerlei gegevens over onze school te vinden. U kunt hier bijvoorbeeld zien hoe onze in- en doorstroom is, de examenresultaten en de tevredenheid van onze leerlingen en ouders.