Lesgebonden activiteiten

Cultuurtraject

De school heeft ervoor gekozen de leerlingen in elk leerjaar culturele activiteiten aan te bieden. De leerlingen uit de drie eerste leerjaren worden in elk schooljaar 2 á 3 keer geconfronteerd met een “culturele uiting”. Ze bezoeken exposities, theatervoorstellingen of concerten. Ook cultuurhistorische stadswandelingen en bioscoopbezoek zijn mogelijkheden. Bij alle culturele activiteiten geldt dat ze ingebed worden in de lespraktijk, hetzij in de vorm van workshops, hetzij in de vorm van lesbrieven.

De leerlingen van 3 Mavo/Vmbo komen bij het vak CKV in aanraking met kunst en cultuur. Daarbij neemt elke leerling tenminste deel aan vier activiteiten die verdeeld zijn over dans, drama, bouwkunst, beeldende kunst en film.

Voor het vak CKV bezoeken de leerlingen van de klassen 4 en 5 havo/vwo – deels zelfstandig, deels klassikaal – minimaal zes culturele evenementen, zoals exposities en theatervoorstellingen.

Sport

De leerlingen van de examenklassen Havo, Atheneum en Gymnasium volgen – in het kader van de lessen lichamelijke opvoeding – gedurende het eerste semester diverse sportactiviteiten: skiën, aerobic, klimmen (klimmuur), golfen, snorkelen, kanoën, squashen, enz.

De locatie Hardinxveld-Giessendam kent al jaren een sportklas in leerjaar 1 en 2. Vanaf schooljaar 2018-2019 is deze sportklas in leerjaar 1 ook in Papendrecht te volgen. Zie ook elders op deze website.

Arbeidsoriëntatie

Elke leerling van 3 vmbo/mavo wordt tijdens de arbeidsoriëntatieweek in een bepaalde instelling of onderneming geplaatst om zodoende te ervaren wat het arbeidsproces inhoudt. De voorbereiding van de arbeidsoriëntatie geschiedt tijdens de mentorlessen.

Dagexcursies

Voor leerlingen van diverse leerjaren en afdelingen worden door docenten van een bepaald vak of van een combinatie van vakken dagexcursies georganiseerd. Voorbeelden: het Rijksmuseum voor Oudheden (Leiden); het Louvre en Musée d’Orsay (Parijs); musea in Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam;TU Delft; Spoorwegmuseum; Den Haag (Gevangenpoort en Tweede Kamer); Europoort; Archeon; Ieper (België); enz.