Financiële zaken

Aanschaf van boeken

Voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs geldt de regeling “gratis schoolboeken”.
Aan het einde van het schooljaar worden de ouders en leerlingen geïnformeerd over de mogelijkheid om de boeken bij het boekenhuis Van Dijk Educatie te bestellen.


Overige financiële zaken

Het voortgezet onderwijs in Nederland is tegenwoordig vrijwel gratis. De overheid heft geen schoolgeld meer en de leermiddelen worden zonder kosten aan de leerlingen ter beschikking gesteld. Echter, niet alles wordt door het Ministerie van Onderwijs betaald. Omdat de school het belangrijk vindt door het aanbieden van extra activiteiten het schoolklimaat te bevorderen en de ontwikkeling van uw kind te stimuleren, vragen wij u om een beperkte financiële bijdrage. De overheid heeft hieraan strikte regels gesteld. In de toelichting die u hier (2018-2019 Ouderbijdrage) vindt, staat alles precies beschreven.

Het Willem de Zwijger College hanteert de gedragscode schoolkosten Voortgezet Onderwijs, vastgesteld door belangenverenigingen van ouders en besturenorganisaties. Deze code houdt in dat de hoogte van de schoolkosten voor ouders/verzorgers geen belemmering vormt om het verplichte onderwijsprogramma te volgen. Daarom spant het Willem de Zwijger College zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit.

Klik hier voor de laatst vastgestelde Ouderbijdrage.

2018-2019 Ouderbijdrage