Fast Forward

Een maatwerkjaar voor jonge hoog- en meerbegaafde leerlingen

Fast Forward is een tussenjaar voor (zeer) jonge slimme kinderen die klaar zijn met de basisschool, maar nog niet toe zijn aan de middelbare school. Deze leerlingen krijgen een jaar lang de kans om te groeien en zichzelf te ontplooien.

Het maatwerkjaar is bedoeld voor leerlingen die;

  • een jaar of meerdere jaren hebben versneld op de basisschool
  • sociaal-emotioneel nog erg ‘jong’ zijn
  • een vwo advies hebben

Leerlingen krijgen vakken als denklessen (waarin we aandacht besteden aan studievaardigheden en hogere denkprocessen die nodig zijn om te plannen en aan te sturen), oude talen en verhalen, science, rekenen, burgerschap en maatschappij. Ook is er veel ruimte voor sport en creatieve vakken, zoals kunstzinnige vorming, kinderyoga en muziek. Ieder kind heeft een vaste coach, die ze iedere dag een uur zien en waarbij zij terecht kunnen met allerlei problemen.

Wilt u meer informatie of aanmelden voor het schooljaar 2019-2020? Neem dan contact op met onze coördinator hoog- en meerbegaafdheid mevr. drs. E. Bergwerf (ECHA-specialist in gifted education); begaafd@wdezwijger.nl.

Hieronder kunt u klikken op de flyer, waar deze informatie ook op staat:

WdZ.FastForward19