One Day Forward

Een dag per week maatwerk voor jonge hoog- en meerbegaafde leerlingen

One Day Forward is een dag per week maatwerk voor (zeer) jonge slimme kinderen die klaar zijn met de basisschool, maar nog niet toe zijn aan de middelbare school. Deze leerlingen krijgen een dag per week (gedurende een volledig schooljaar) de kans om te groeien en zichzelf te ontplooien.

One Day Forward is bedoeld voor leerlingen die;

  • een jaar of meerdere jaren hebben versneld op de basisschool
  • sociaal-emotioneel nog erg ‘jong’ zijn
  • een vwo advies hebben

Leerlingen krijgen vakken waarbij we aandacht besteden aan vaardigheden die nodig zijn voor het voortgezet onderwijs, zoals studievaardigheden, presentatie- en onderzoeksvaardigheden, maar ook wordt er gewerkt aan zelfredzaamheid en het wennen aan het VO.  Enkele voorbeelden van modules; wiskundig tekenen, debatteren, mindset & focus en oude talen en verhalen.

Wilt u meer informatie of aanmelden voor het komende schooljaar?
Neem dan contact op met onze coördinator hoog- en meerbegaafdheid:
mevr. drs. E. Bergwerf (ECHA-specialist in gifted education); begaafd@wdezwijger.nl