One Day Forward

Een dag per week maatwerk voor jonge hoog- en meerbegaafde leerlingen

One Day Forward is een dag per week maatwerk voor (zeer) jonge slimme kinderen die klaar zijn met de basisschool, maar nog niet toe zijn aan de middelbare school. Deze leerlingen krijgen een dag per week (gedurende een jaar) de kans om te groeien en zichzelf te ontplooien.

One Day Forward is bedoeld voor leerlingen die;

  • een jaar of meerdere jaren hebben versneld op de basisschool
  • sociaal-emotioneel nog erg ‘jong’ zijn
  • een vwo advies hebben

Leerlingen krijgen vakken als denklessen (waarin we aandacht besteden aan studievaardigheden en hogere denkprocessen die nodig zijn om te plannen en aan te sturen), oude talen en verhalen, science, rekenen, burgerschap en maatschappij. Ook is er veel ruimte voor sport en creatieve vakken, zoals kunstzinnige vorming, kinderyoga en muziek.

Wilt u meer informatie of aanmelden voor het schooljaar 2019-2020?

Neem dan contact op met onze coördinator hoog- en meerbegaafdheid mevr. drs. E. Bergwerf (ECHA-specialist in gifted education); begaafd@wdezwijger.nl.