Fast Forward

Een verrijking voor (zeer) jonge hoog- en meerbegaafde leerlingen

forwardHet Willem de Zwijger College met vestigingen in Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam start het komende cursusjaar met een tussenjaar voor (zeer) jonge meer- en hoogbegaafde kinderen in de vestiging Papendrecht.

Dit zijn meestal leerlingen die op de basisschool een of meerdere jaren hebben versneld. Het kan ook gaan om (hoog)begaafde leerlingen die in groep 7 zitten en voor wie het laatste jaar weinig tot geen uitdaging meer kan bieden. Zij zijn ‘klaar’ met de basisschool, maar nog niet toe aan het voortgezet onderwijs, meestal op sociaal-emotioneel gebied.

Te midden van die moeilijkheid ligt er een mogelijkheid om een tussenklas te doen. Leerlingen zijn in dit jaar niet alleen maar bezig met leren. Ze zijn vaak hongerig naar andere zaken zoals wetenschap, oude talen en verhalen, sport, creativiteit, muziek, debat en filosofie. De meeste kinderen uit de doelgroep hebben behoefte aan open en complexe opdrachten, willen graag onderzoeken en denken op een hoger abstractieniveau. Ook willen ze graag hun creatieve ei kwijt!

Dat kan bij Fast Forward, de tussenklas voor meer- en hoogbegaafden met een programma dat helemaal afgestemd is op deze groep. Zo worden deze kinderen heel goed voorbereid op de brugklas. In Nederland zijn er vergelijkbare succesvolle initiatieven zoals bijvoorbeeld Intermezzo in Nijmegen.

Als u denkt dat uw kind in ‘het plaatje van Fast Forward past’, dan kunt u bij het Willem de Zwijger College terecht.  Ouderbetrokkenheid is essentieel voor het welslagen van de succesvolle schooltijd van een meer- en hoogbegaafd kind. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze coördinator hoog- en meerbegaafdheid mevr. drs. E. Bergwerf (ECHA-specialist in gifted education); begaafd@wdezwijger.nl.

Of kom op 28 januari naar ons Open Huis in Hardinxveld-Giessendam of op 29 januari naar ons Open Huis in Papendrecht!

Klik hier voor een inschrijfformulier Fast Forward schooljaar 2020-2021