Fast Forward

Een verrijking voor (zeer) jonge hoog- en meerbegaafde leerlingen

forwardNa een succesvolle start het afgelopen schooljaar met een tussenjaar voor (zeer) jonge meer- en hoogbegaafde kinderen op de vestiging Papendrecht gaan we ook komend schooljaar dit tussenjaar – genaamd Fast Forward – vanwege de grote behoefte weer aanbieden.

Dit zijn meestal leerlingen die op de basisschool een of meerdere jaren hebben versneld. Het kan ook gaan om (hoog)begaafde leerlingen die in groep 7 zitten en voor wie het laatste jaar weinig tot geen uitdaging meer kan bieden. Zij zijn ‘klaar’ met de basisschool, maar nog niet toe aan het voortgezet onderwijs, meestal op sociaal-emotioneel gebied.

Op het rooster staan – in plaats van de gebruikelijke vakken Nederlands, Engels, wiskunde en biologie – o.a. ‘oude talen en verhalen’, ‘weer en wereld’, ‘mindset en focus’, ‘science’ en verschillende creatieve vakken op het programma.

De meer- en hoogbegaafde leerlingen van Fast Forward krijgen tijdens dit schooljaar de kans om te groeien en zich te ontplooien, zonder dat al aan de stof van de middelbare school wordt begonnen. Het is dus niet opnieuw een versnelling; de focus ligt veel meer op het proces dan op wat er af moet zijn. Omdat juist op dit vlak moeilijkheden naar voren komen bij deze doelgroep, wordt daar door intensieve coaching en aandacht in de lessen de nadruk op gelegd. Denk bijvoorbeeld aan het vastlopen bij samenwerken, gebrek aan concentratie en motivatie of blokkeren door een gevoel van onrechtvaardigheid. De leerdoelen liggen op een heel ander vlak. Ze werken aan executieve- en sociale vaardigheden, terwijl ze ook cognitief uitgedaagd worden. Inhoudelijk wordt ingezet op ‘top-down’ leren (leren vanuit een probleem, waarvoor oplossingen moeten worden bedacht).

Er wordt naar gestreefd om de leerlingen uit te dagen, eventuele achterstanden weg te werken en de leerlingen volgend schooljaar weerbaar, sterk en vol enthousiasme in het voortgezet onderwijs te laten starten.

Wilt u meer informatie over het programma of het aanmelden voor het schooljaar 2021-2022?
Neem dan contact op met onze coördinator hoog- en meerbegaafdheid mevr. drs. E. Bergwerf via begaafd@wdezwijger.nl

Inschrijfformulier Fast Forward