De school

 

Missie

Het Willem de Zwijger College biedt een veilige en uitdagende leeromgeving, zodat leerlingen zelfvertrouwen krijgen om keuzes te kunnen maken en kritisch te kunnen denken. Iedereen vindt bij ons onderwijs dat past. Iedere leerling en iedere medewerker is uniek. We werken samen vanuit eigenaarschap: een ieder is eigenaar van zijn eigen leren. We realiseren ons dat medewerkers leerlingen hierbij moeten begeleiden.

In de brugklas worden de klassen zoveel mogelijk zodanig geformeerd dat de leerlingen, na een gewenningsfase, uitgedaagd worden boven hun schooladvies te presteren.

De leerlingen die vinden dat ze meer kunnen en dat koppelen aan inzet krijgen de kans een hoger schooltype te halen dan wat op grond van het schooladvies mocht worden verwacht.

Aan het eind van het brugjaar volgt een bevordering naar een van de schooltypes vmbo, mavo, havo, atheneum of gymnasium.

Hoewel de tweede klassen homogeen van samenstelling zijn, kunnen leerlingen tussentijds en aan het eind nog van schooltype wisselen. Daarna gaan we er van uit dat de leerlingen op het juiste traject zitten.

Dat het kansenbeleid ook echt reëel is, blijkt uit het feit dat er flink wat leerlingen zijn die uiteindelijk een hoger diploma halen dan de basisschool verwachtte.