Brugklaskamp

Het aantal brugklasleerlingen is met ruim 10 % gestegen. Een fantastisch gebeuren natuurlijk. Vandaar dat wij op zoek zijn gegaan naar een nieuwe reis. Dat is op voorhand gelukt. We krijgen naast de reguliere reizen: Texel, Lommerbergen, Kempervennen, Hoog Vaals en Friesland nu ook een IJzeren-Willem-light voor de bruggers. Survivallen, veel natuur, dat behelst het programma.

De insteek is om onderdak te kunnen bieden aan 30 deelnemers. De papieren omtrent aanmeldingen worden eind september uitgedeeld.  Aanmeldingen dit jaar gebeurt echt alleen als er DRIE keuzemogelijkheden worden ingevuld. Minder ingevulde keuzes worden niet  geaccepteerd.

Deelname aan brugklasreizen

  1. Op het Willem de Zwijger College worden brugklasreizen georganiseerd. Na definitieve betaling is de plaatsing definitief.
  2. Iedere deelnemer dient drie keuzes aan te geven.
  3. Als blijkt dat het aantal deelnemers aan een bepaalde reis beneden de verwachtingen blijft, behoudt de school zich het recht voor deze reis te annuleren. Uiteraard wordt de aanbetaling dan terugbetaald. Als een reis om deze reden niet doorgaat, krijgen de betreffende leerlingen de mogelijkheid zich alsnog in te schrijven voor een andere reis, waarbij dan een nieuwe sluitingsdatum voor de inschrijving wordt vastgesteld.
  4. Een leerling verliest het recht op deelname, wanneer hij in- of buiten het College zodanig gedrag vertoont, dat deelname aan een reis voor de organisatoren te veel risico’s met zich meebrengt en / of zeer nadelig zou zijn voor de sfeer in de groep. Het recht op deelname kan een leerling worden ontnomen door zijn / haar afdelingsmanager na overleg met de reisleiding.
  5. Bij misdragingen gedurende de brugklasreis behouden tevens het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van diverse buitenschoolse activiteiten (w.o. ook de diverse schoolfestiviteiten vallen).
  6. Graag bijzonderheden / (di-) eetwensen schriftelijk doorgeven op het aanmeldingsformulier.