Bestuur

Het bevoegd gezag van het Willem de Zwijger College wordt gevormd door het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs “Willem de Zwijger College”.
Het College bestaat uit één persoon:
Mw. drs. J. van der Zaag

Verslagen van de vergaderingen

180920 Verkort Verslag voor publicatie

181106 Verslag Bestuursvergadering

181122 Verslag Bestuursvergadering

Bestuursvergadering 181203

Bestuursvergadering 190110

Notulen Bestuursvergadering 190207

Verslag Bestuursvergadering 190221

 

Op het College van Bestuur wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht. Leden hiervan zijn:

  • De heer drs. W. Veldhuis RA. – voorzitter
  • De heer P.C. van Oers – plv. voorzitter
  • De heer C.C. van der Linden
  • De heer drs. J.M. Biskop
  • Mevrouw P.M. Verwijs-Hollants

Correspondentieadres: Postbus 1105, 3350 CC Papendrecht.