Bestuur

Het bevoegd gezag van het Willem de Zwijger College wordt gevormd door het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs “Willem de Zwijger College”.
Het College bestaat uit één persoon:
Mw. drs. M.W.P. de Heide

Op het College van Bestuur wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht. Leden hiervan zijn:

  • De heer C.C. van der Linden
  • De heer P.C. van Oers
  • De heer drs. W. Veldhuis RA.
  • De heer J.H. Vermeulen
  • Mevrouw P.M. Verwijs-Hollants

Correspondentieadres: Postbus 1105, 3350 CC Papendrecht.