Bestuur

Het bevoegd gezag van het Willem de Zwijger College wordt gevormd door het Bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs “Willem de Zwijger College”.

Leden van het Stichtingsbestuur:

  • De heer C.C. van der Linden
  • De heer P.C. van Oers
  • De heer drs. W. Veldhuis RA.
  • De heer J.H. Vermeulen, penningmeester
  • Mevrouw P.M. Verwijs-Hollants

Correspondentieadres: Postbus 1105, 3350 CC Papendrecht.