Aanmelden

De aanmelding van leerlingen van de openbare basisscholen in de regio gaat via de basisschool. Voor leerlingen van andere basisscholen:

Inschrijfformulier Brugklas 2020-2021

Of vraag een inschrijfformulier bij de administratie aan. Het ondertekende en volledig ingevulde inschrijfformulier opsturen (vóór 15 maart) naar de hoofdvestiging in Papendrecht.

Voeg daarbij:

  • Als je niet in bezit bent van de Nederlandse nationaliteit en bovendien korter dan twee jaar in Nederland verblijft, een kopie van het uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).

De inschrijving is pas definitief indien de basisschool het onderwijskundig rapport opgestuurd heeft en er contact met de basisschool is geweest. Bij inschrijving vóór 15 maart in één van de door ons aangeboden schoolsoorten, kunnen wij plaatsing garanderen.

Inschrijving overige leerjaren

Voor het aanmelden voor een 2e of hogere klas kunt u hieronder het inschrijfformulier downloaden of eventueel aanvragen bij de administratie (078-6417970).

Het volledig ingevulde formulier kunt u opsturen naar de hoofdvestiging in Papendrecht (Postbus 1105, 3350 CC Papendrecht). De inschrijving is pas definitief als er een gesprek is geweest met de afdelingsmanager en deze zijn goedkeuring heeft gegeven.

Downloaden inschrijfformulier:

U kunt hier de nieuwe inschrijfformulieren downloaden, door erop te klikken.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen
Locatie Papendrecht

Dhr. H. van Dongen
Afdelingsmanager Brugklas
mail: h.dongen@wdezwijger.nl
telefoon: 078-6417970

Locatie Hardinxveld-Giessendam

Dhr. S. van der Weiden
Locatiemanager Hardinxveld-Giessendam
mail: s.weiden@wdezwijger.nl
telefoon: 0184-613711