Vergadering MR!

 

Agenda MR vergadering van dinsdag 18 september  2018 te Papendrecht

  1. Opening
  2. Mededelingen van de voorzitter
  3. Notulen van de vorige vergadering/actielijst vorige vergadering
  4. Overgangsnormen
  5. Jaarplan WdZ
  6. Examenreglement
  7. Preventiemedewerker Arbo
  8. Jaarverslag 2017
  9. Rondvraag
  10. Sluiting