Excellente leerlingen van de Willem halen certificaat op de Erasmus!

erasmus foto

In dit schooljaar volgde een groepje leerlingen van het Willem de Zwijger College
binnen WillemPLUS -het excellentietraject voor begaafde leerlingen die meer
uitdaging willen- een bijzonder traject. De nadruk lag geheel op de wetenschap, in
samenwerking met de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het begon allemaal in
november met een centrale start op de Erasmus Universiteit, waarna er een aantal
mini-colleges werden gegeven gedurende de maanden die volgden. Het thema was
neurowetenschappen. Tijdens deze colleges kregen de leerlingen les in
onderzoeksvaardigheden, wetenschappelijk denken en presenteren. Het traject werd
afgesloten met een presentatie van hun onderzoek op de universiteit voor publiek èn
wetenschappers. Die waren allen onder de indruk. Zodoende zijn de leerlingen trots
op hun behaalde certificaten!