save the date: 9 april 2018 – omgaan met sociale media!

Hoe praat ik met mijn kind over sociale media?

Na het succes van de vorige theater-avond: “Hoe praat ik met mijn kinderen over alcohol en drugs”? komt Theatergroep PlayBack op 9 april terug met de voorstelling: “Log in“.

Wij nodigen ouders, met hun zoon of dochter, uit om deze interactieve voorstelling bij te wonen.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Kijk voor meer informatie op www.tgplayback.nl/login.
Of bekijk de trailer van de Playbackouderavonden.

Om heldere afspraken te maken over het telefoon- en/of internetgebruik van je puberende kind is het goed om als ouder te weten wat er allemaal speelt. Dat kan lastig zijn, omdat jongeren niet altijd zin hebben om deze wereld met hun ouders te delen. Onze school biedt daarom in samenwerking met Theatergroep PlayBack de voorstelling ‘Log in’ aan: een interactieve voorstelling over het online leven van de jongere van nu.

Een feest van herkenning voor elk gezin met pubers, maar bovenal een relevante en informatieve voorstelling gericht op de communicatie tussen ouders en hun kind. En 92% van de ouders die eerdere ouderavonden bezochten, geeft aan nu handvatten te hebben voor een open gesprek met hun kind.

Meld u aan

Hierbij nodigen we u van harte uit om een van de voorstellingen bij te wonen tezamen met uw zoon of dochter. Ze vinden plaats op 9 april 2018 bij het Willem de Zwijger College aan de Van der Palmstraat 2 te Papendrecht.

Middagvoorstelling: aanvang 16.00 uur
Avondvoorstelling : aanvang 19.30 uur

De middagvoorstelling gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.
Geef dus duidelijk aan welke voorstelling (middag of avond) u wilt bezoeken en met hoeveel personen.
En als u voor de middag gaat, geef dan ook aan of u eventueel ook in de avond zou kunnen.

Mail naar ouder@wdezwijger.nl om u direct aan te melden onder vermelding van uw naam en telefoonnummer, welke voorstelling u wilt bijwonen en met hoeveel personen.

Uiteraard zijn er geen kosten aan verbonden.

Kijk voor meer informatie op de website van de school www.wdezwijger.nl, ook voor het concept Gezonde School waar deze voorstelling deel van uitmaakt.

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,
Drs. M.W.P. de Heide, Centrale Directie
Mw. S. Boontjes, voorzitter Ouderraad Papendrecht