Griep en mogelijke lesuitval

 

Beste ouders/verzorgers,
griep
U heeft vast de berichtgeving over de klassen die in het basisonderwijs naar huis gestuurd worden vanwege de griepgolf gezien. En natuurlijk beperkt het griepvirus zich niet tot basisschoolleraren. Ook wij hebben met een aanzienlijk aantal griepslachtoffers te maken.

Anders dan in het basisonderwijs heeft uw kind nooit een hele dag geen les, maar ook voor ons geldt dat vervanging niet makkelijk te regelen is. Er zal dus lesuitval zijn. Natuurlijk doen we ons best dit zoveel mogelijk te beperken.

Met vriendelijke groet,

Directie van het Willem de Zwijger College
Myrthel Groenewout
Peter Spoon